Hareketli Protezler

Total Protezler

Hastanın hiç dişinin olmadığı durumlarda total protez kullanılır.

Bu protez tipinde hastanın kemiklerinde zamanla erime olduğu için tutuculuk önemlidir.

Üst protezlerde genelde tutuculuk problemi daha azdır. Ancak alt dişsiz ağızlarda tutuculuk bir problem olabilir. Dil, dudak ve yanak protezi oynatma eğilimindedir.

Yapım aşamasındaki hassas ölçü yöntemleriyle stabilizasyon sağlanmaya çalışılır.

Yine de alt protez problemini gidermenin en kesin çözümü, ön gruba yapılacak olan iki veya dört implanttır. İmplantların üzerine yapılacak üst yapı yine takıp çıkartılabilen bir protez olsa dahi tutuculuk sağlanmış olur.

Bölümlü Protezler

Kısmi dişsizlik durumlarında kullanılırlar. Ağızda bulunan dişler, sabit bir protez yapmaya uygun değilse, takılıp çıkarılan bölümlü protez yapılması uygundur.

Bölümlü protezlerde tutuculuk ve stabilitenin sağlanması amacıyla kroşe (kanca) veya hassas bağlantılar kullanılırlar.. Hassas bağlantılı protezler estetik açıdan açıdan hastaya konfor sağlamaktatır.

Kroşe veya hassas bağlantılı protezler tutuculuk açısından total protezlere göre daha avantajlı protez tipleridir çünkü hastanın mevcut dişleri vardır.